Eftersom träden växt i en slänt behövs två personer för att manövrera stubbfräsen på ett effektivt sätt.
Eftersom träden växt i en slänt behövs två personer för att manövrera stubbfräsen på ett effektivt sätt.
Full koncentration hos både Joel och David.
Full koncentration hos både Joel och David.
Vi fräser ner stubben ordentligt så att det går att så gräs eller plantera efteråt.
Vi fräser ner stubben ordentligt så att det går att så gräs eller plantera efteråt.
Kunden hade ett flertal mindre stubbar i slänten samt någon större på annan plats.
Kunden hade ett flertal mindre stubbar i slänten samt någon större på annan plats.

Stubbfräsning av flera stubbar i Djursholm

Hos en kund i Djursholm har vi fällt flera större och mindre träd och kunden ville nu få hjälp med fräsning av stubbarna. En del av arbetet var lite besvärligt eftersom träden växt i en slänt. Det är då svårt att göra jobbet själv så vi skickade Joel och David att ta hand om stubbarna. Vi fräste ner dem och jämnade till ytan efteråt så nu kan kunden så gräs eller plantera på platsen.